סוכנות ביטוח איתן זמיר
מחירון יעוץ הכוונה, הסברים פרושים רישומים שינויים בביטוח, קידום תהלכים ושרות

מחירון ביטוח ללקוחות

ביטוחי חיים, בריאות וסיעוד

אלמנטרי רכב דירה עסק חבויות כ"ו

בריאות – בקשה לביטול פוליסה
ביטול פוליסה -בריאות
בקשה לסילוק / הקפאת פוליסה קיימת, בה לא אנו הסוכנים

₪50

בריאות-מינוי סוכן יפוי כח
קבלת פוליסה לטיפול פוליסות פרט בלבד – מינוי סוכן – לכל פוליסה

₪100

בריאות-עדכון שינויים בפול
שינוי המוטבים בפוליסה
עדכון תקופתי למוטבים / יורשים / רכוש

₪50

בריאות-עדכון שינויים בפול
שידרוגים ושינויים בפוליסה קיימת
רק לפול’ שלא אנו הסוכנים

₪50

חיים-אישור מס
אישורים הצהרת הון
מעבר למידע שמקבל מהיצרן

₪80

חיים – אישור מס
אישור מס
מעבר למידע שמקובל מהיצרן

₪50

חיים – ביטול פוליסה
בקשה לסילוק /הקפאת פוליסה קיימת
רק לפוליסות שלא אנו הסוכנים שלהן

₪50

חיים – הלוואה
טיפול בהלוואה מפוליסה או קופה קיימת
רק לפוליסות שלא אנו הסוכנים שלהן

₪150

חיים – העברת בעלות
עזיבת עבודה וקבלת בעלות מנהלים

אין התחייבות

חיים-העתק פוליסה למבוטח
העתקי פוליסה – הנפקת העתק פוליסה ומשלוח
מעבר למידע שמקבל מהיצרן

₪60

בסיסי - הצעת מחיר
הצעה לביטוח עסק/משרד או חבויות
לביטוח עסק/משרד – פניה חדשה (דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח יבוצע דרכנו)

₪150

אלמנטרי – המצאת אישורים
אישור העדר תביעות
דו”ח מצב תביעות (אישור העדר תביעות) מעבר לפעם אחת.

₪60

אלמנטרי – המצאת אישורים
אישור העדר תביעות
אישורים ללקוחות שאינם מבוטחי המשרד כיום (היעדר תביעות/ אחר)

₪80