top of page

ביטוח סיעודי

נזק - גניבה ופריצה לעסק יכולים לגרום תוהו ובוהו עבור בעליו
ייתכן מאוד שבעל העסק לא יוכל לעמוד בשיקומו שכן ההוצאות תהיינה גדולות מדי

Patient and Nurse

ביטוח סיעודי

למה צריך ביטוח סיעודי?

בתאריך ה-1 לינואר 1995 נחקק חוק הביטוח הממלכתי, משמעותו של חוק זה היא שתיאורטית איננו צריכים לבטח את עצמנו היות ובכל חודש מופרש ממשכורתנו מס בריאות. אך אליה וקוץ בה – סל הבריאות אותו מציע הביטוח הממלכתי הינו בסיסי ביותר ואינו מספק כיסוי מלא לכל הטיפולים הרפואיים להם אתם ומשפחתכם עלולים להזדקק.

מטרתו של הסל היא להציע שירותים שווים לכלל האזרחים במדינת ישראל, ולכן הוא מוגבל ביותר בטיפולים והתרופות השונות. בנוסף, שירותי הבריאות המוגדרים כ”סל הבריאות” מעודכנים בכל שנה, בצורה זו לא מובטח כי השירותים אותם תקבלו בשנה הבאה במסגרת ביטוח בריאות יהיו זהים לאלו אשר קיבלתם השנה, וחוזר חלילה.

ביטוח בריאות – אפשרויות נוספות

לאחר שהובהר הקונפליקט אותו מציב ביטוח בריאות הבסיסי, נדון בשתי האופציות הנוספות הקיימות, שתיהן כמובן בתשלום נוסף. הראשונה היא אופציית שירותי בריאות נוספים – זהו בעצם הביטוח המשלים, אותו מפרסמות קופות החולים השונות.

 

הביטוח המשלים מוצע לחברי הקופות בתשלום נוסף וכולל בתוכו שירותים נוספים אשר אינם כלולים בביטוח הבסיסי.

אך גם על הביטוח המשלים קיימת מגבלה – היות והגוף המציע אותו, קופות החולים, נמצא תחת פיקוח ממשלתי, הוא מוגבל בשירותים שהוא יכול להציע למבוטחים בביטוח המשלים.

לכן, אמנם ברכישת ביטוח משלים תיהנו משירותים שאינם מוצעים על ידי ביטוח בריאות הבסיסי, אך זוהי כמות מעטה של שירותים שלא בהכרח תכסה את צרכיכם באופן מלא ולא תספק מענה לכל מצב. האופציה השנייה היא ביטוח בריאות פרטי. ברכישה של ביטוח בריאות פרטי תזכו לכיסויים רבים נוספים, מעבר למה שמציע הביטוח המשלים וכמובן מעבר למוצע בביטוח בריאות בסיסי.

 

בין השירותים אותם מעניקות חברות ביטוח בריאות פרטי – ניתוחי השתלות, תרופות שאינן נמצאות בסל הבריאות וטיפולים מיוחדים נוספים. פעמים רבות מציע הביטוח הפרטי גם את אפשרות בחירת הרופאים, המנתחים והמרדימים לטיפולים השונים. יחד עם הביטוח הפרטי ניתן לעיתים גם לקבל ביטוח סיעודי. חברות הביטוח הן אשר קובעות את תנאי הפוליסה, ובימים אלה קיימות יותר ויותר חברות ביטוח אשר מציעות כיסויים כאלה ואחרים. עלותו של הביטוח לרוב מותאמת לרוכש הפוליסה, ובין הקריטריונים השונים קיימים גילו של המבוטח, מחלות הרקע וקבוצות סיכון.

ביטוח בריאות – השורה התחתונה

חובה על כל אזרח ישראלי אשר מלאו לו 18 שנה לשלם את דמי הבריאות בהתאם להכנסתו מעבודה. לכן, גם אם תרכשו ביטוח בריאות משלים או פרטי, עדיין תיאלצו להמשיך לשלם את דמי הבריאות למדינה. אף על פי כן, היתרונות אשר מוצעים למבוטח על ידי הביטוחים שתוארו, גדולים הרבה יותר מאשר עלותם הכלכלית.

אם אתם רוצים לתת למשפחתכם הגנה נוספת ולהבטיח לעצמכם תמיכה מלאה בכל צרה בריאותית אשר תתדפק על דלתכם – כדאי ומומלץ לשקול את האפשרויות שצוינו במאמר זה.

bottom of page