top of page

סוכנות ביטוח איתן זמיר
משתייכת לקבוצת ביטוח –עתיד ופועלת בענף הביטוח משנת 1998. 

מספרי חירום - חברות הביטוח

איילון חברה לביטוח בע”מ:

אתר החברה אילון חברה לביטוח: WWW.AYALON-INS.CO.IL – כל המידעים כולל רשימת מוסכי הסדר,שמאים,טפסים ועוד
 

מוקד שירות לקוחות איילון חברה להיטוח: 6679 * המוקד מקבל פניות 24 שעות ביממה בנושא הודעה על תביעות,תאונות,נזקים ,גניבות רכבים ועוד.
 

מוקד שירותי חילוץ גרירה וחליפי איילון חברה לביטוח: 6677 *

מוקד שירות נזקי צנרת בדירה : חברת “פמי” 03-5688530

מנורה מבטחים חברה לביטוח בע”מ:

אתר החברה מנורה מבטחים: WWW.MENORA.CO.IL – כל המידעים כולל רשימת מוסכי הסדר,שמאים טפסים ועוד
 

מוקד שירות לקוחות מנורה מבטחים: 03-7107107 המוקד מקבל פניות 24 שעות ביממה בנושא הודעה על תביעות,תאונות,נזקים גניבות רכב ועוד.
 

שגריר שירותי דרך וגרירה : 03-5578888 או 8888 *
 

מוקד שירות נזקי שמשות אוטוגלס : 1-800-404-505

מוקד שירות שחר נזקי צנרת בע”מ בדירה : 1-700-700-420 או 5420 *
 

כלל חברה לביטוח בע”מ:

אתר החברה: WWW.CLALBIT.CO.IL – כל המידעים כולל
הפניות למוסכי הסדר,שמאים ,טפסים ועוד.
 

מוקד שירות לקוחות: 03-9420440
או 5454 *
 

מספרי טלפון כלליים לשירותכם:
* מוקד שירות לקוחות ממס”י שירותי דרך וגרירה : 03-5641111
פקס: 03-5605314

bottom of page