top of page

ביטוח רכב

מאחר ומדובר ברכוש עליו הוצאנו ממיטב כספנו, יהא זה רק הגיוני לבטח את הרכב מכמה שיותר בחינות
תאונות חס וחלילה, גניבה, פריצה וכד’

New Car Keys

ביטוח רכב

מהו ביטוח רכב?

לאנשים רבים יש כלי רכב כזה או אחר. זהו חלק מרכושם הכולל דירה, חנות, נכס זה או אחר וגם חפצים וציוד אישי. רכב הוא כלי המשמש אותנו למטרת תנועה ממקום אחד למשנהו, על פני כבישם ודרכים ברחבי הארץ. לאור השימוש ברכב, הוא מועד לפורענויות – תאונות חס וחלילה, גניבה, פריצה וכד’. הרכב מושאר בחניה מחוץ לבית ללא השגחה של בעליו וכל אחד בעל ניסיון ורצון רע יכול להגיע ולפגוע ברכב או לקחתו.

מאחר ומדובר ברכוש עליו הוצאנו ממיטב כספנו, יהא זה רק הגיוני לבטח את הרכב מכמה שיותר בחינות. ואכן, גם המדינה חושבת כך, ולכן ישנו ביטוח רכב שהוא בגדר חובה – זהו ביטוח חובה.

ישנו גם ביטוח שנקרא ביטוח מקיף לרכב, וסוגים נוספים כמו ביטוח נהג צעיר או ביטוח נהג חדש וביטוח צד ג’. לכל אד מהביטוחים הללו יש מטרה שלשמה הוא נועד ומומלץ לבטח את הרכב בכל הביטוחים הנדרשים בכדי להימנע מאי נעימויות הן מול עצמנו (במקרה של גניבה או פריצה) והן מול אחרים (במקרים של תאונה מול צד ג’ או מול רכוש של צד ג’).

סוגי ביטוח רכב

כאמור, הביטוח הראשון שיש לבטח בו את הרכב שקנינו הוא ביטוח החובה.

זהו ביטוח שהמדינה קבעה בחוק וכל בעל רכב מחוייב לרכוש פוליסת ביטוח חובה. משמעות הביטוח היא כיסוי כספי על נזקים שנגרמו לנהג, לנוסעים האחרים ברכב ולהולכי רגל (במקרה של תאונה שמערבת הולך רגל). הביטוח מופעל כל אימת שארעה תאונה והמשתתפים נזקקו להוצאות רפואיות כמו אשפוז, אמבולנס, שיקום, פיזיותרפיה, תרופות ועוד.

כל מי שאינו מבטח את רכבו בביטוח חובה לא רק שצפוי לעונשים כבדים מטעם המדינה אלא גם להפסדים רבים שחלקם נובעים כתוצאה מפגיעות בנפש (ביטוח החובה יכול לכסות טיפול פסיכולוגי או נפשי במידה שהוכח כי הוא נצרך עקב התאונה). סוג הביטוח שאינו חובה אולם רצוי מאוד לרכוש אותו הוא הביטוח המקיף. ביטוח זה מעניק כיסוי כספי במקרה שנגרם נזק לרכב שבבעלותנו או לרכב אחר שהיה מעורב בתאונה שגרמה לנזק. הכיסוי משולם כפיצויים לפי מהות הנזקים שנגרמו. הביטוח המקיף נותן כיסוי במקרים שבהם הרכב נגנב, נפרץ או נעשה ניסיון פריצה, במקרים של נזקי מזג האוויר (כולל רעידות אדמה והצפות) וכמובן תאונות. ככל שהפוליסה כוללת מקרים רבים יותר כן העלות היה גבוהה יותר.

ביטוח רכב נוסף הוא ביטוח נהג צעיר. ביטוח זה חובה לרכוש כאשר נהג שלא עבר את גיל 24 נוהג ברכב. במקרים כאלו התשלומים עבור הנזקים גבוהים יותר שכן מדובר בנהג צעיר, מה שמעלה אוטומטית את סכום הביטוח. ביטוח רכב נוסף בהקשר זה הוא ביטוח נהג חדש. נהג חדש מוגדר מי שיש לו רישיון פחות משנתיים, וכתוצאה מכך סביר להניח שיש לו גם פחות ניסיון בנהיגה. עובדה זה עשויה להעלות את הסיכויים לתאונה לא עלינו, ולכן גם סכום הביטוח עולה בהתאם.
 

ביטוח רכב במחשבה תחילה

מן הראוי שכל בעל רכב ירכוש ביטוח רכב מתאים לרכבו, כאשר בראש ובראשונה עומד ביטוח החובה. ככל שהרכב יהיה מבוטח בהתאם, כן יקטנו הסיכויים שנעמוד בפני הוצאות כספיות גדולות בגין נזקים שנגרמו לנו או לצד ג’.

bottom of page